خانه اجتماعی امیرکبیر ستاره بی نظیر ایران زمین

امیرکبیر ستاره بی نظیر ایران زمین

امیر کبیر حامی بزرگ شایسته سالاری

امیر کبیر در سال ۱۲۲۲ به دنیا آمد و در سال ۱۲۶۸ فوت کرد وی فرزند کربلایی قربان بیگ فراهانی بود که در هزاوه فراهان از توابع اراک متولد شد پدر وی آشپز و مادر وی دختر استادشاه محمد بنا از اهالی فراهان بود وی از همان ابتدا دارای هوش سرشار بود به طوری که وی بیش از پیش در انجام امور دیوانی و غیره ، لیاقت و شایستگی نشان داد .

او در دوره ناصرالدین شاه صدر اعظم کاردان ایران بود و به امور مهمی چون تثبیت قدرت مرکزی از طریق برخورد با عوامل تهدید کننده داخلی و خارجی پرداخت .

مهمترین اقدامات وی در زمینه داخلی ،سرکوب شورشهای داخلی ،سرکوب شورشهای بهائیت بود که با اقدامات مقتدرانه وی صورت گرفت به گونه ای که بعد از این اقدامات امیر کبیر، آنها دیگر جرات نکردند امنیت سیاسی کشور را به خطر بیندازند .

امیر کبیر وزیری بسیار کارآمد ،منظم و سریع بود و بیشتر مردم به غیب گویی و کرامات وی اعتقاد داشتند و می گفتند : امیر کبیر با عالم غیب، در ارتباط است . او مخالف سرسخت دخالت سفارتخانه های خارجی در امور ایران بود و همیشه صحبتش بر این مبنا بود که با نفوذ و دخالت سفارتخانه های خارجی اوضاع ایران سروسامان نخواهد گرفت .

امیر کبیر در مدت سه سالی که زمامداری یک ایران پر آشوب و فتنه را تحویل گرفت یک کشور منظم و مرتب را تحویل داد وی در ابتدا توانست با عزل و نصب ها، شایسته ترین افراد را به امور کشوری و لشکری بگمارد و سپس به اصلاح امور مالیه ، امنیت راه ها ، اصلاحات لشکری ، اقتصادی ، قضایی و سیاسی همت گماشت .

امیر کبیر واصلاحات بی نظیر او

وی در سال ۱۲۶۴هجری قمری توسط ناصرالدین شاه به عنوان اتابک اعظم، صدارت امورکشوری را بر عهده گرفت و در آن سه سالی توانست اصلاح تشکیلات اداری ، سروسامان دادن به امور مالیه و خزانه ،کاهش دادن مواجب ومستمریهای گزاف شاهزادگان ،درباریان ،دیوانیان و روحانیان ،تفکیک امور عرضی از امور شرقی ،مبارزه با رشوه خواری ،حذف القاب و عناوین و تملق گویی و مدیحه سرایی ،راه اندازی چاپارخانه و پست جدید و تاسیس دارالفنون .

او معتقد بود صنایع اروپایی از لوازم ترقیات جدیدی است که باید از طریق احداث کارخانه های صنعتی در ایران رواج یابد بنابر این او به تاسیس کارخانه شکر سازی ،کارخانه ریسمان ریسی ،بلور سازی ،چلوار بافی ،حریر بافی و ماهوت بافی همت گماشت که در آن زمان امیر کبیر صنعتگران و هنر آموزانی را به مسکو و سن پطرز بورگ فرستاد تا فنون تازه را بیاموزند . حتی امیر کبیر را می توان اولین کسی دانست که فکر کشیدن راه آهن را در سر داشت و نخستین وزیری بود که در صدد بر هم زدن آیین تجارت آزاد بر آمد و به تاسیس اقتصاد صنعتی ملی پرداخت .

دارالفنون یکی دیگر از اقدامات مهم ایشان بود که برای آموزش علوم و صنایع روز اروپا به شاگردان و جوانان ایرانی تاسیس شدکه به تقلید از دانشکده پلی تکنیک پاریس و با الهام از مدارس فنی و نظامی در روسیه و عثمانی بود که استادان خارجی از اتریش و ایتالیا آمدند و برای آموزش جوانان ایرانی استخدام شدند .

از دیگر اقدامات اصلاحی امیر کبیر روزنامه وقایع اتفاقیه و مطلع کردن مردم ایران از حوادث سیاسی ، اخبار ، پیشرفتهای علمی و اکتشافات و نیزبسط موسسات چاپخانه ،اصلاحات مدنی ،رسیدگی به وضع امور مالیه ،سروسامان دادن به ارتش و لباس متحدالشکل بود سر انجام امیر کبیراین وزیر شایسته در محرم ۱۲۶۸ از مقام صدارت عظمی عزل شد ودر شب ۱۸ ربیع اول ۱۲۶۸توسط حاجب الدوله در حمام فین کاشان توسط حاجب الدوله به قتل رسید.

نسل خورشید |اعظم علی پور

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 2 =