محمد صادق معتمدیان بیان کرددر قرن حاضر مسئله آلودگی یکی از مهم‌ترین و حادترین مشکلات تمدن انسانی است و نقش انسان در آلودگی محیط زیست بسیار چشم‌گیر است و بخش زیادی از بحران امروز محیط زیست، بحران اخلاقی نشات گرفته از ضعف آگاهی و دانش محیط زیستی انسان‌هاست.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: محیط زیست و تنوع زیستی میراث ارزشمندی است که بشر آن را از نسل‌های قبل به امانت گرفته و باید به نسل‌های بعد بسپارد و ناآگاهی و غفلت از این سرمایه خدادادی بزرگترین دشواری در مسیر ارتقاء شاخص‌های حفظ محیط زیست بوده و تازمانی که حس مسئولیت پذیری عمومی در قبال طبیعت و محیط زیست شکل نگیرد نباید انتظار تغییر شرایط و نگرش در این حوزه را داشت.

معتمدیان ابراز امیدواری کرد: مردم استان و مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان نیز هر یک به سهم خود در جهت حفظ محیط زیست و رعایت اصول توسعه پایدار به‌ویژه در حوزه کاهش مصرف آب، مدیریت پسماند و حفظ طبیعت و پیشگیری از گسترش کانون‌های گرد و غبار کوشا باشند.

وی  ادامه داد: در سالی که مزین به نام رونق تولید است، همگان در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی، منویات مقام معظم رهبری و برنامه‌های دولت پیروز و سربلند باشند.

اعظم علی پور