خانه اجتماعی شهر ها بزرگترین جلوه گاه در بروز نگرش ها

شهر ها بزرگترین جلوه گاه در بروز نگرش ها

منظر شهر ها و قضاوت ناظرین

شهر به عنوان مهمترین وکاملترین شکل از اشکال اسکان بشری بهترین و بزرگترین جلوه گاه بروز نگرش ها ،ارزش ها ،شرایط اجتماعی ساکنین خود می باشد و همیشه شهر ها در نگاه اول در معرض دید و قضاوت ناظرین قرار می گیرند.

منظر شهری، سطح تماس انسان و پدیده شهر است و ازاین جهت بخش قابل توجهی از دانش و عواطف محیطی شهروندان تحت تاثیر آن شکل قرار می گیردمنظر شهری مانند نمای ظاهری و پوسته بیرونی شهر عمل می کند که در وهله اول هربیننده ای را متوجه خود می سازد همچنین مانند ظرف ومظروف عمل می کند ظرفی که فعالیتها ، رفتارها وبرداشت شهروندان را شکل می دهد ومظروفی که خود از اقدامات کنشگران گوناگون جامعه مانند توسعه گران ،تولید کنندگان و سیاستگذاران شهری شکل می گیرد بنابر این محیط نیز تاثیرات حسی را به دنبال دارد که محتوایی برای اندیشیدن و تفکر بر جا می گذارد .

منظر شهری، بازگو کننده شرایط جغرافیایی ،فرهنگی ،سیاسی،اداری و حقوقی هر جامعه است .پس می توان گفت که احساس تعلق و دلبستگی به شهر و مکانی می تواند بر پایه حسی فراتر از آگاهی ازاستقرار در یک مکان به پیوند فرد با مکان منجر شود به نحوی که خود شخص، خود را جزئی از مکان می داند .

از سوی دیگر فرد ،گروه و جامعه ،محله و شهر را متعلق به خود می دانند که داشتن حس تعلق منجر به ایجاد حس داشتن سرنوشت مشترک می شود حسی که از نظر روانشناسی موجب ایجاد همبستگی ، تعاون و مشارکت بین اعضاءگروه یاجامعه می شود در همین زمینه می توان گفت:هویت و هویت شهری یکی از مهمترین و اساسی ترین مسائل حوزه های بشری است که بی هویتی و نا هماهنگی و یکنواختی که امروزه بر فضای شهر ها است به صورت روز افزونی در حال گسترش است که تنها سیمای نا مطلوب و محیطی نا مانوس را برای ساکنین ایجاد نموده است که تمامی ابعاد زندگی اجتماعی زیست محیطی را در جوامع شهری تحت الشعاع خود قرارداده است.

در واقع مساله هویت شهری یکی از پیچیده ترین و بحث بر انگیز ترین مباحث نظری در شهر سازی است.

هویت شهری حلقه گمشده امروز جامعه 

امروزه هویت شهری ما همچون حلقه ای گمشده است و شهر ها نه‌ برپایه هویت اصیل خود بلکه بر پایه تقلیدهای بدون اندیشه از مظاهر غربی و الگوهای بومی در حال شکل گیری و گسترش هستند.

شیفتگی به مظاهر غیر بومی و به فراموشی سپردن مظاهر اصیل بومی انجامیده است و  درواقع آشنایی لازم و نیز فقدان اهمیت به ضرورت وجود الگوهای بومی باعث شد تا در طرحهای توسعه شهری واقعیات بسیاری به فراموشی سپرده شود .

شایان ذکر است یکی از مسائل شهر های جدید، بحث هویت شهری در این گونه شهر ها است که کم توجهی به ابعاد و عوامل هویت بخش در شهر های جدید باعث ایجاد محیط هایی مصنوع و تهی از هویت انسانی گشته است که از نتایج این موضوع می توان کاهش یافتن تعلق مکانی ،همبستگی و مشارکت اجتماعی و کاهش انگیزه ساکنان برای ادامه سکونت و تاثیر در عدم تحقق اهداف جمعیتی است .

نسل خورشید / اعظم علی پور

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 − 3 =