خانه اجتماعی مصوبه توسعه صنعت گردشگری درمازندران

مصوبه توسعه صنعت گردشگری درمازندران

 پیگیری صنعت گردشگری مازندران به عنوان توسعه پایدار

به گزارش نسل خورشید: مدیرکل میراث فرهنگی مازندران گفت: سند توسعه صنعت گردشگری استان در سه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مصوب شد.

سیف الله فرزانه اظهار داشت: سند توسعه صنعت گردشگری مازندران با رویکرد به اهداف هویتی و تمدنی از یک سو و جهش های اقتصادی در سه بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری در جلسه شورای برنامه ریزی استان با اکثریت آرا مصوب شد.

وی افزود:این سند که به عنوان خروجی برنامه آمایش قلمداد می شود ماموریت دارد تا نسبت به تدوین و تنظیم سمت و سوی الگوی توسعه، صنعت گردشگری استان را در قالب توسعه پایدار پیگیری کند و برای تحقق توسعه پایدار صنعت گردشگری استان و متناسب با این سند، مجموعه اهداف،راهبردها،سیاست ها و برنامه های اجرایی بخش های دولتی و غیردولتی استان در سه حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری و در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و  زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است.

فرزانه ادامه داد: این سند نخستین خروجی سند چشم انداز توسعه و برنامه آمایش استان است که توسط اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری مازندران به شورای برنامه ریزی استان پیشنهاد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران یادآور شد: بر این اساس و با توجه به اهمیت صنعت گردشگری به عنوان موتور محرک توسعه استان، انتظار می رود تا استانداری مازندران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تامین اعتبارات لازم برای تحقق و عملیاتی کردن اهداف مندرج در سند، اقدامات شایسته را انجام داده تا بهبود لازم برای تحرک اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان فراهم شود.

نسل خورشید|اعظم علی پور

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × چهار =