خانه اجتماعی پذیرش اصل برابری مردم، بنیادی ترین اندیشه زیرساخت مشارکت درکشور

پذیرش اصل برابری مردم، بنیادی ترین اندیشه زیرساخت مشارکت درکشور

نقش مشارکت مردم در مدیریت شهری

مشارکت شهروندان، ابزاری برای تقویت مدیریت شهری درجوامع مختلف محسوب می شوند.تنوع و پیچیدگی مسائل شهری در کنارمعضل اجرایی و مدیریتی ، مشارکت شهروندان را درمسائل شهری ضروری نشان می دهد. لزوم مشارکت مردم در تمام فعالیتهای اجتماعی و سیاسی امروزدرهمه جوامع  پذیرفته شده و روز به روز نیز براهمیت آن افزوده میشود.مدیریت شهری باید ضمن داشتن برنامه برای وضع موجود شهر و فائق آمدن با مشکلات آن با استفاده ازجلب مشارکت اجتماعی برنامه آینده شهر را تدوین کند مفهوم مشارکت این است که افراد وکل جامعه با تاثیر گذاری مستقیم وغیرمستقیم خود درامور شهری ودیگرموضوعات مرتبط تبدیل به شهروندان فعال شوند بنابراین آسیب های ناشی ازعدم مشارکت درمراکز استانها وکلان شهرها با وجود اقشاراجتماعی مختلف کارمندان،دانشجویان،دانش آموزان، زنان،جوانان،سالمندان، نمود بیشتری دارد. برای کاستن از آسیب ها و ایجاد محیطی باآسایش خاطر شهروندان،پرداختن به مشارکت در برنامه های شهری بسیار مهم است .مشارکت آگاهانه مردم ،کیفیت اجرای برنامه ها، بهره وری آن راافزایش می دهد و از تحمیل هزینه های هنگفت بر سازمان ها، من جمله شهرداری ها جلوگیری می نماید. بنیادی ترین اندیشه زیر ساخت مشارکت پذیرش اصل برابری مردم است وهدف آن همفکری و همکاری در تمام زمینه های اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی است ودرنهایت اینکه مشارکت عنصر حیاتی در فرایند توسعه پایدار تلقی میشود و از آن به عنوان حلقه مفقود فرایند توسعه یاد می کنند ضمن اینکه مشارکت موجب افزایش احساس شایستگی و کرامت درافراد می شود وبه تقویت جامعه مدنی منجر می شود. طبیعت انسان اجتماعی است وزندگی اجتماعی براساس روابط انسانها با یکدیگر امکان پذیر می شود و دراین فرایند فرد وجامعه بریکدیگر تاثیرمی گذارند.ودر نتیجه بر افراد جامعه لازم است نقش خود رادراین اثر گذاری واثر پذیری به درستی ایفاء کنند واز این روافراد با مشارکت فعال درسرنوشت خود و جامعه دخالت کرده و در سیاست گذاری و تصمیمات چگونگی اداره کشور تاثیر گذار باشند و انتخاب نمایندگان ازهرقسمت شهربرای جلسات عمومی وبحث وتبادل نظربا مسولان واستفاده ازمدیران کارآمد وبومی می تواند بسیار موثر باشد. به هرحال اگر بخواهیم ازپس معضلات شهری برآییم باید ازخودمردم و توانمندی آنها به نفع مردم       وحل مشکلات شهری بهره مند شویم.

نویسنده : امیر امین زاده، دکترای مهندسی شهر سازی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × دو =