به گزارش نسل خورشید| جلسه ستاد بحران باقر شهر با توجه به خشک شدن گیاهان خودروی در اراضی خاکی شهر که در فصل تابستان امکان آتش سوزی آن وجود دارد دستور به مدیریت این اراضی را با اعمال پیشگیری‌های لازم داده شد.

همچنین دیگر مصوبات پیشگیرانه تابستانی بحران در جلسه ستاد بحران شهرداری مصوب و لازم الاجرا شد.

اعظم علی پور