خانه شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

نسل خورشید ؛ زبان مردم

هفته نامه نسل خورشید

هفته نامه فرهنگی ، اجتماعی و هنری نسل خورشید نسل خورشید نشریه ای فرهنگی ، اجتماعی و هنری مستقل و بدون وابستگی سیاسی و جناحی است که آرمان خدمت به مردم را هدف خود قرار داده و البته قرار نیست برای آنها تعیین تکلیف کند و یا با عینک روشنفکری از بالا به آنها نگاه کند. نسل خورشید می کوشد تا …

ادامه نوشته »