خانه سیاست حفظ حریم خصوصی کاربران

سیاست حفظ حریم خصوصی کاربران

سیاست حفظ حریم خصوصی کاربران
سیاست حفظ حریم خصوصی کاربران

حریم خصوصی کاربران

هفته نامه سراسری نسل خورشید خود را موظف به حفظ حریم خصوصی کاربران پایگاه اینترنتی www.nasle-khorshid.ir می داند و ما به عنوان بخشی از تعهد خود نسبت به حفظ حریم خصوصی کاربران و مخاطبان سایت، این بیانیه محرمانه را تهیه نموده و از شما خواهشمندیم که آن را مطالعه نمایید. شما به عنوان مخاطب و بازدیدکننده می توانید بدون نیاز به وارد کردن هرگونه اطلاعات شخصی در شبکه جهانی اینترنت، از پایگاه اینترنتی « نسل خورشید دات آی آر » بازدید نمایید. همچنین شایان ذکر است که میزان اطلاعاتی که جمع آوری می کنیم، به اطلاعاتی بستگی دارد که مخاطبان سایت در اختیار ما قرار می دهند.

اطلاعاتی که ما از شما جمع آوری می کنیم

در هنگام ارسال دیدگاه ها ، پیشنهادات و انتقادات توسط کاربران ، از آن ها می خواهیم که اطلاعاتی نظیر نام ، ایمیل و سایر جزئیات تماس خود را وارد کنند. همچنین امکان دارد که اطلاعاتی درباره استفاده شما از سایت را در کنار اطلاعاتی که توسط پست الکترونیکی برای ما ارسال می نمایید، جمع آوری کنیم.

افشاء

اطلاعاتی که در اختیار ما قرار می دهید در سرورهایی امن ذخیره می شوند. همچنین ممکن است ما اطلاعات جمع آوری شده درباره استفاده از سایت خود را در اختیار اشخاص ثالثی قرار دهیم اما این موارد شامل اطلاعاتی که قابل استفاده برای تعیین هویت شما باشند، نخواهند بود.

هر زمان که رمز ورودی به شما ارائه شد (یا خود انتخاب کردید) ، این رمز ورود شما را قادر خواهد ساخت تا به بخش های مشخصی از سایت ما دسترسی داشته باشید. حفظ و نگهداری از این رمز بر عهده شخص شما خواهد بود و از شما خواهشمندیم تا آن را در اختیار هیچ کس قرار ندهید. پایگاه اینترنتی www.nasle-khorshid.ir نیز از روش های سخت گیرانه و امنیتی برای جلوگیری از دسترسی اشخاص غیر مجاز و عملکردهای غیر قانونی، خسارات اتفاقی، تخریب و نقصان این اطلاعات استفاده خواهد کرد. همچنین ما اطلاعات شما را برای مدتی متعارف که قانون ملزم می داند، با افتخار کامل نگاه خواهیم داشت.

در مواردی خاص امکان دارد سایت ما حاوی لینک هایی الکترونیکی به سایت های دیگر باشد. در صورتی که بخواهید از این سایت ها بازدید نمایید، خط مشی حفظ حریم خصوصی و اولویت های حریم خصوصی آن ها معتبر خواهد بود.

دسترسی و به روزآوری

شما این حق را دارید که از اطلاعات نگهداری شده خود آگاهی داشته و از ما بخواهید تا تغییراتی را در آن ها ایجاد کنیم تا دقیق و به روز گردند. همچنین هرگونه تغییرات آتی در خط مشی حفظ حریم خصوصی کاربران توسط ما، بر روی سایت قرار خواهد گرفت و در صورت نیاز از طریق ایمیل نیز به مخاطبان عزیز اطلاع رسانی خواهد گردید.