خانه بایگانی برچسب: نسل ورشید |فاطمه علی پور – ملخ های صحرایی

بایگانی برچسب: نسل ورشید |فاطمه علی پور – ملخ های صحرایی

مشاهده ریزش لکه های ملخ های صحرایی در جاسک و بشاگرد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان اعلام کرد : نسل خورشید |فاطمه علی پور – بررسی سایت هوا شناسی مهمترین اقدامات برای مبارزه با هجوم ملخ ها بندرعباس-رئیس سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان گفت: در دو روز اخیر ریزش لکه‌های ملخ‌های صحرایی در جاسک و بشاگرد دیده شده است.  علی باقرزاده همایی در جلسه ستاد عالی گیاه‌پزشکی که با حضور مدیران ستادی …

ادامه نوشته »